s/n

Quen somos? 

 

A colección de arte conforma un extraordinario patrimonio artístico e cultural que a converte na iniciativa artística corporativa máis importante de Galicia, e unha das máis importantes de España.

Desde a súa orixe, esta colección foi deseñada cuns parámetros de actuación definidos: fusionar o mundo empresarial e artístico con espírito de mecenazgo, con dimensión de profesionalidad e con vocación pedagógica. Así, a conservación destes fondos desenvolveuse sempre baixo os criterios e as condicións máis rigorosas, xa que desde a súa orixe a colección suscitouse cunha clara vocación de permanencia, de coñecemento e divulgación pública.

Creada a partir dun interese por conservar obras e artistas de Galicia, a colección de arte foi ampliándose coa compra de obras de ámbito español e internacional. Deste xeito, a un fondo formado na súa orixe por pinturas, esculturas, fotografías, gravados, debuxos e instalacións de autores galegos como Castelao, Laxeiro, Seoane, Lugrís, Grandío ou Nóvoa, entre outros moitos, fóronse unindo artistas como Picasso, Leger, Miró, Dalí, Braque, Millares, Chillida, Tapies, Juan Muñoz, Barceló ou Cristina Iglesias, entre outros.

edificio

Fondo artístico

O fondo artístico confórmano 1.348 obras pertencentes a 239 artistas significativos polo seu papel na historia da arte do século XX, tanto dentro como fóra de Galicia. Unha colección de arte, en resumo, feita en Galicia para Galicia pero con vocación, proxección e representatividad internacional.

Fondo bibliográfico

O fondo bibliográfico está integrado por 3.217 registros, divididos en 69 incunables, 11 facsímiles, 530 obras de economía e outras disciplinas, 257 autógrafos e 2.350 obras históricas dos séculos XVI ao XX. Cunha gran variedade temática nunha interpretación humanista da cultura, esta colección bibliográfica ten en si mesma un espacial valor como legado cultural para as xeracións do futuro.

A finais de 2013 acordouse a cesión temporal deste fondo á Biblioteca de Galicia da Cidade dá Cultura, gestionada pola administración pública galega, para a súa conservación e difusión.

Preguntas frecuentes

A Colección de arte comprende obras de artistas galegos e internacionais. Aglutina exemplos significativos do discorrer artístico contemporáneo, desde os movementos de vangarda de principios do século XX a pezas de novos artistas consolidados. No índice de artistas e obras poderá consultar o catálogo completo.

O Fondo bibliográfico contén unha colección de autógrafos de personaxes históricos fundamentais da vida política e cultural galega, o fondo de economía, os incunables, o fondo histórico e facsímiles. No catálogo poderá obter máis información e consultar as obras que o conforman.

O fondo da Colección de arte conta con 1.343 obras. Pode consultalas na sección Obras.

O Fondo bibliográfico contén 3.217 exemplares divididos en 257 de autógrafos, os 498 do Fondo de economía, formado por documentos do século XVI ao XX e bibliografía económica específica, edicións do século XVIII e XIX portuguesas, 69 incunables, con obras do século XV e XVI, o Fondo histórico, composto por 2.350 exemplares dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX e XX e 11 facsímiles. Pode consultar o catálogo completo na sección Fondo bibliográfico.

Na sección préstamos temporais atopará as obras e exemplares que nese momento están en préstamo temporal a outras institucións e un histórico de préstamos.

Para solicitar unha reprodución en alta definición debe encher a solicitude dispoñible na sección contacto. Previamente pode consultar a ficha da obra o do exemplar bibliográfico para identificar con claridade o seu nome e autor.

Si, previa solicitude á responsable da Colección de arte e Fondo bibliográfico. Ademais atenderemos calquera dúbida no número de teléfono 981188283.

Para solicitar o préstamo ou depósito temporal de obras da Colección de arte ou Fondo bibliográfico deberá reencher a solicitude, que será tratada pola responsable da Colección de arte e do Fondo bibliográfico. Ademais atenderemos calquera dúbida no número de teléfono 981188283.

A Colección de arte consérvase nun edificio construído específicamente para devandito fin, que reúne todos os requisitos necesarios para garantir correctamente o seu manipulado, almacenaxe e conservación. Contamos ademais cun Departamento de Restauración que desenvolve esta tarefa.

O Fondo bibliográfico consérvase na Biblioteca de Galicia.

Desde que se crea a Colección de arte exponse con regularidad tanto en Galicia, como en diferentes institucións internacionais, xa sexa a través dos préstamos e cesiones temporais, como en mostras específicas.